ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่านในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบของบุตรหลานของท่านจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการบอกต่อมากที่สุด

ทีมอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสเราในการเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนขอสัญญาที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดไป สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

กรุณาเลือกระดับชั้นที่ท่านสนใจได้ทางเมนูซ้ายมือค่ะ

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น
น้องอ้อยใจ รุ่งเรืองการ(อ้อย) คนเก่งท็อปวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ร.ร.วัดนายโรง
ผลงานล่าสุด
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องกมลภพ (เติร์ท) ม.2 ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ที่ได้ Top วิชาวิทยาศาสตร์ของห้องด้วยนะค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องจุฑามณี (เจน) ม.4 ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา ที่ได้ Top วิชาชีววิทยาของห้องนะคะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องชัชพงษ์ จริยนันตกุล (วอร์ม) ม.3 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ได้ Top วิชาคณิตศาสตร์ของห้องด้วยค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องวริศรา คงโกมลสกุล (พีช) ม.1 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบอน ที่ได้คะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐสุณา ใจกำแหง (จูน) ม.2 ร.ร.ทิวไผ่งาม ที่สอบได้เกรด 4 วิชาวิทยาศาสตร์นะค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องอภิินันท์ ถิรานุชิต (ปาล์ม) ม.2 ร.ร.สาธิิต มศว ปทุมวัน ที่สอบได้ที่ 2 ของห้องค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐณิชา พูลทวี (ณัฐ) ม.2 ร.ร.หอวัง ที่สอบได้ที่ 2 ของห้องค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องสาธิดา ลังกะสูตร (แก๊ป) ม.2 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องวรันธร คงโกมลสกุล (แพท) ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องปราญชลี แซ่หลี (มิ้ม) ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องภูวิศ เต็มภัทธาโชค (แม๊กซ์) ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 48 จาก 50 คะแนนค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องปุณณภา กิตติรัตนวิวัฒน์ (มายด์) ม.1 ร.ร.เซนต์์ฟรังฯ ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มค่ะ