ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่านในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบของบุตรหลานของท่านจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการบอกต่อมากที่สุด

ทีมอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสเราในการเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนขอสัญญาที่จะรักษาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดไป สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

กรุณาเลือกระดับชั้นที่ท่านสนใจได้ทางเมนูซ้ายมือค่ะ

นักเรียนที่มีผลงานด้านการสอบแข่งขัน
น้องพอล ศิรวิทย์ อัครชาติ ม.3 ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียน
ผลงานล่าสุด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
  เข้าค่าย สสวท.คณิตศาสตร์ ในปี 2553
  ด.ช.ธนากร เดชตระกูลวงศ์
  ด.ช.คามิน วงษ์กิจวัฒนา

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
  เข้าค่าย สสวท. วิทยาศาสตร์ ในปี 2553
  ด.ช.ศมภัทร จิตตวีระ
  ด.ช.ดภินันนท์ เมืองเกษม
  ด.ช.พชร จิตอนันตวิทยา
  ด.ญ.เกวลี นาคประเสริฐ
  ด.ญ.อริสรา มหาชัยฤทธิพร
  ด.ช.สรวีย์ ฤกษ์ปฐมศักดิ์