ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554
 ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554
แหล่งข้อมูล : http://www.yothinburana.ac.th
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร