ข่าวการเลื่อนเปิดเทอม และเลื่อนรับสมัครสถาบันต่างๆ

พระหฤทัยคอนแวนต์ http://www.shc.ac.th/

อัสสัมชัญ  www.assumption.ac.th/

เซนต์คาร์เบรียลhttp://www.sg.ac.th/