ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
  กำหนดการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2554

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
     การรับนักเรียนจัดการศึกษาด้วยห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร วันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น.
รายงานตัว วันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น.
เด็กดีดอทคอม :: นวมินฯเบญจมราชาลัย รับ ม.1 ม.4 (ห้องพิเศษ)
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     การรับสมัครนักเรียนที่จัดการศึกษาด้วยห้องเรียนพิเศษ 
รับสมัคร วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
สอบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ประกาศผล วันที่ 2  มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
รายงานตัว วันที่ 4  มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น.

     รายละเอียดเพิ่มเติม น้องๆสามารถดูได้ที่ http://www.nbr.ac.th/index1.html นะคะ