จี้รัฐบาลเตรียมอาชีวศึกษารับเปิดเสรีอาเซียน ก่อนไม่ทันเพื่อนบ้าน
        โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 8 มิ.ย.- กรรมการฯ และที่ปรึกษา สสค. จี้รัฐบาลเตรียมพร้อมการอาชีวศึกษา รองรับตลาดแรงงาน เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ระบุประเทศเพื่อนบ้านเดินหน้าไปล่วงหน้าแล้ว หากไทยยังช้าอาจไม่ทันกาล

        นายสมพงษ์ จิตระดับ กรรมการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางพัฒนาเด็กพันธุ์อาร์ รองรับตลาดอาเซียน 58” ว่า ขณะนี้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมการเรียนระดับอาชีวศึกษาให้ทันการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเดินหน้าเตรียมคนของเขาไปแล้ว ทั้งการเรียนภาษาเพื่อนบ้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย หากเปิดเสรีอาเซียนได้ คาดว่าจะมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาไทยประมาณ 2-3 ล้านคนต่อปี ขณะที่แรงงานไทยมุ่งแต่ไปทำงานประเทศตะวันออกกลาง หรือยุโรป ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งยกระดับการอาชีวศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียน ซึ่งทราบมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะมาดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม นโยบายพรรคการเมืองที่หาเสียงขณะนี้ เน้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่เน้นสวัสดิการชีวิต

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ที่ปรึกษา สสค. กล่าวว่า ศักยภาพเด็กไทยดีอยู่แล้ว แต่ขาดทักษะบางอย่างโดยเฉพาะภาษา การแก้ปัญหา ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนตื่นตัวรองรับเรื่องนี้มาก เช่น มีนักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่สถาบันราชภัฏอุดรธานีถึง 300 คน แม้แต่จีนยังส่งนักศึกษามาเข้าร่วมการเรียนการสอน 2 ปริญญาในหลายสถาบันอุดมศึกษา คนเหล่านี้เตรียมพร้อมรู้เขารู้เรา จึงห่วงว่าหากไทยไม่เตรียมรับจะไม่ทันกาล ตอนนี้ทราบว่ามีหน่วยธุรกิจแห่งหนึ่งพัฒนาฝีมือและให้การศึกษากับแรงงานจาก เพื่อนบ้านที่รับเข้าไปทำงาน ซึ่งเมื่อคนเหล่านี้กลับประเทศก็จะได้ทั้งฝีมือและวุฒิการศึกษาติดตัวไปด้วย

       ที่ปรึกษา สสค. กล่าวด้วยว่า สสค.มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนอาชีวศึกษารับโอกาสและการแข่ง ขันในตลาดแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา โดยการสนับสนุน 3 ด้านคือ 1.นวัตกรรมการเรียนการสอน 2.การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 3.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างคุณค่าวิชาชีพอาชีวศึกษา แบ่งเป็นโครงการเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท และกลุ่มจากหลากหลายสถานศึกษา งบประมาณ 200,000-700,000 บาท ประกาศรับสมัครได้ถึงเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้สนใจติดต่อถามรายละเอียดได้ที่ สสค. - สำนักข่าวไทย