จุฬาลงกรณ์ประกาศแล้ว !!องค์ประกอบการยื่นโครงการรับตรง

จุฬาลงกรณ์ประกาศแล้ว !!องค์ประกอบการยื่นโครงการรับตรง

จุฬาลงกรณ์ประกาศแล้ว !!องค์ประกอบการยื่นโครงการรับตรง แบบพิเศษ และแบบปกติ
 
                จากที่หลายฝ่ายติดตาม และต้องการความชัดเจนเรื่อง การสอบโครงการรับตรง ในปีการศึกษา 2555 หลายมหาวิทยาลัย ได้ประกาศกำหนดการการับตรง ออกมาแล้ว และบางมหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัคร ในขณะที่ ส่วนใหญ่ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับองค์ประกอบที่จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนัก เรียนสอบตรง

                จุฬาลงกรณ์ เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ที่ในปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ตั้งแต่ช่วงต้นภาคเรียนแรก ในเดือน มิถุนายน ทำให้ในปีนี้ ปีการศึกษา 2555 ทางสำนักบริหารและวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้รับการสอบถาม เป็นจำนวนมาก ในเรื่องของการประกาศกำหนดการ  การรับสมัครโครงการรับตรง ตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
  
                และขณะนี้ จุฬาลงกรณ์ ได้ประกาศ องค์ปรกอบการพิจารณาการคัดเลือกโครงการรับตรง อย่างไม่เป็นทางการ ออกมาแล้ว โดยมีรายละเอียดคือ

                1.การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
                                ยังคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนปีการศึกษา 2554  คือมีการจัดสอบวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ในเดือนสิงหาคม 54 ซึ่งแต่ละคณะ จะกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการสมัครแตกต่างกัน  โครงการรับตรงแบบพิเศษนี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครคือ วันที่ 8-30 มิถุนายน 2554 

                2. การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธี รับตรง (แบบปกติ)
                                จากเดิม ในปีการศึกษา 2554 มีองค์ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกคือ  เกรดเฉลี่ยสะสม , คะแนน GAT/ PAT  ในรอบเดือน ตุลาคม  และวิชาเฉพาะ จากการสอบในเดือน สิงหาคม  แต่ในปีการศึกษา 2555 นี้  จุฬาฯปรับองค์ประกอบการพิจารณา เป็นดังนี้
                1. คะแนนการสอบจาก GAT /PAT
                2. คะแนนจากการสอบ 7 วิชา ของสทศ. และ
                3. คะแนนบางส่วนของGAT /PAT  และบางส่วนของ 7 วิชา ของสทศ.
ซึ่งค่าน้ำหนักของของคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ของแต่ละคณะกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 
UploadImage


                จากการประกาศ ของสำนักบริหารและวิชาการแห่งจุฬาฯ ทำให้สามารถอนุมานได้ว่า จุฬาฯจะเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรง ผ่านองค์กรกลางที่ ทปอ. ได้จัดตั้งขึ้น  ซึ่งรายละเอียดอย่างเป็นทางการ นักเรียนที่สนใจจะเป็นนิสิตรั้วจามจุรี คงต้องทำการติดตามข่าวและประกาศจากทาง มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักบริหารและวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย

http://www.admissions.chula.ac.th/web/
ที่มา : พี่นัท ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร