เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ประจำปี 2554

สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  จุดประสงค์ของทุนอุดหนุนนี้  เพื่อการผลิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ เพื่อความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปิดการค้าและบริการโดยเสรี (FTA)

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร