สาธิตฯ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร จันทร์ที่ 28 ก.พ. - ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2554
รับสมัคร เสาร์ที่ 5 - อาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2554
สอบคัดเลือก อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2554
สอบภาษาอังกฤษ จันทร์ที่ 21 มี.ค. 2554 (สำหรับโครงการ EPTS)
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร