รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ โครงการ IUP ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์  โครงการ IUP (International Undergraduate Program)

รับสมัคร เสาร์ 01 มกราคม 2554 - ศุกร์ 28 มกราคม 2554

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์  โครงการ IUP (International Undergraduate Program)

รับสมัคร เสาร์ 01 มกราคม 2554 - ศุกร์ 28 มกราคม 2554

An applicant must complete or be in grade 12 (M6) or equivalent, with GPA at least
2.5 out of 4.0. For applicants with international high school education, qualifications will
be approved individually.

วิธีการรับสมัคร

1 ยื่นคะแนน

English language proficiency as demonstrated by a minimum
score on one of the following tests:
- TOEFL (iBT) score of 61
- TU-GET score equivalent to TOEFL (iBT) score of 61
- CU-TEP score equivalent to TOEFL (iBT) score of 61
- IELTS 5.5
2. Academic proficiency as demonstrated by a minimum score
on SAT Reasoning Test™ (aka SAT or SAT I)
Mathematics Section Score 600
Critical Reading + Mathematics Section Combined Score
1,000

สอบตรง

Software and Knowledge Engineering

1) English
2) Mathematics/Science
3) Computer Aptitude Test

Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering and Mechanical Engineering

1) English
2) Mathematics/Science

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.registrar.ku.ac.th/sites/default/files/IUP_1-54_.pdf

เว็บไซต์หลัก http://iup.eng.ku.ac.th/