เด็กไทยเกือบครึ่งเสี่ยงถูกรังแกบนโลกออนไลน์
ปัญญาสมาพันธ์ฯ เผยผลการวิจัย เด็กเกือบครึ่งถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กให้ทั่วถึง แนะรัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ไข หวั่นเกิดปัญหาทางสังคมร้ายแรง…

วันที่ 24 พ.ย.2553 ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำเสนองานวิจัยล่าสุดในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงทั้งกายภาพและการ ข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทย” ภายในงาน “ชำแหละโลกไซเบอร์ ช่องทางสร้างความผิดออนไลน์” เปิดให้มีการซักถามจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ที่มารับหน้าที่พิธีกรในงาน รวมไปถึงเจ้าของงานวิจัย ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ศิวพร ปกป้อง โดยงานวิจัยนี้เล็งเห็นปัญหาจากการทำ “cyber-bullying” หรือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ภัยเงียบที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับทั้งตัวเยาวชน และสังคม จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดช่องทางใหม่ในการสื่อสาร และปัญหาตามมาเป็นเงาตามตัว