รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554
ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครได้ที่
http://www.mfu.ac.th/division/admission/applicant/direct/direct1.html
 
ผู้สมัครที่ยัง ไม่มีผลการทดสอบ GAT/PAT ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในระบบรับตรงทั่วประเทศ
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554  : ระบบ รับตรงทั่วประเทศ