จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

รับตรง เภสัชศาสตร์ ศิลปากร รอบที่ 2

โครงการรับตรง ปกติ  20 คน โครงการรับตรง เพิ่มพิเศษ 40 คน

อ่านต่อ

รับตรง เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ่านต่อ

รับตรง มหิดล อินเตอร์ MUIC 2554

กำหนดการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร 6-28 มกราคม 2554 กำหนดวันสอบข้อเขียน 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดภาคเรียน 18 เมษายน 2554

อ่านต่อ

JGSEE ให้ทุนต่อ โท-เอก ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng),  Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD)

อ่านต่อ