จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา

อ่านต่อ

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2554

อ่านต่อ

รับตรง ม.รังสิต แบบยื่นเกรด 2554

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)

อ่านต่อ

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ โครงการ IUP ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์  โครงการ IUP (International Undergraduate Program) รับสมัคร เสาร์ 01 มกราคม 2554

อ่านต่อ