จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ประจำปี 2554

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

อ่านต่อ

ทุนช้างเผือกบูรพา

 ทุนช้างเผือกบูรพา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 

อ่านต่อ

สาธิตฯ ปทุมวัน

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกณฑ์การคัดเลือกตรง 2554

อ่านต่อ