จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

จี้รัฐบาลเตรียมอาชีวศึกษารับเปิดเสรีอาเซียน ก่อนไม่ทันเพื่อนบ้าน

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 8 มิ.ย.- กรรมการฯ และที่ปรึกษา สสค. จี้รัฐบาลเตรียมพร้อมการอาชีวศึกษา รองรับตลาดแรงงาน เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ระบุประเทศเพื่อนบ้านเดินหน้าไปล่วงหน้าแล้ว หากไทยยังช้าอาจไม่ทันกาล

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์ประกาศแล้ว !!องค์ประกอบการยื่นโครงการรับตรง

จุฬาฯ อาจเข้าร่วมรับตรงกลาง

อ่านต่อ

กำหนดการสอบเข้า ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน

 จำหน่ายใบสมัคร 31 มกราคม-4

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศรับสมัครสอบนิติโดยวิธีรับตรง า 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง

อ่านต่อ