จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา2555

รับสมัคร ระดับชั้น อนุบาล1-3, ป.1-ป.5 ,ม.1

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา2555

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1

อ่านต่อ

การทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา เพื่อรองรับการรับตรงร่วมกัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕

สทศ ได้จัดการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นําคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 

อ่านต่อ

Raffles College of Design and Commerce รับสมัครตรงปริญญาตรี โท ใน 38 แคมปัส 14 ประเทศ

แนะนำหลักสูตรอินเตอร์ ป.ตรี โท ด้านดีไซน์ บริหารธุรกิจ โดย สถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (มีแคมปัสใน 14 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย มาเลเซีย ไทย ฯ

อ่านต่อ