จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนศึกษานารี

  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องพิเศษ)

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา2555

 รับสมัคร ระดับชั้น  ป.1

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1. ประเภทพื้นที่บริการ  รับเฉพาะแขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 2. รับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 140 คน 3. รับนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 90 คน

อ่านต่อ