จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2554

อ่านต่อ

การสอบเข้าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา

อ่านต่อ

ถึงคิวเด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อม.ปลายฟรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ทุนเด็กเก่งวิทย์ฯ คณิตฯ เข้าศึกษาต่อม.ปลาย ในร.ร.วิทยาศาสตร์ชั้นนำกว่า 7 แห่ง

อ่านต่อ

รายละเอียดการสอบ SMART

รายละเอียดการสอบ SMART สำหรับน้อง ม.ปลายที่ต้องการเข้า หลักสูตรนานาชาติในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ