จากปณิธานที่ว่า "เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู" ทำให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านวิชากร ตระหนักถึงคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เป็นเสมือน“บ้าน” อีกหลังหนึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอมา ท่านผู้ปกครองสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านได้ในหน้านี้ หรือนัดหมายจองเวลาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ connect_bvk@hotmail.com นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านวิชากรยังให้ข่าวสารที่น่าสนใจในเว็บไซด์ Facebook และ twitter อีกด้วยค่ะ

KBank มอบทุนต่อป.โททั้งในและต่างประเทศ

1. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 5 ทุนในสาขาบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็นทุนศึกษาต่อที่อเมริกา 2 ทุน และ อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ประเทศละ 1 ทุน 2. ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 9 ทุน (ครอบคลุมสาขาต่างๆ 12 หลักสูตร) จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ คือ จุฬา ธรรมศาสตร์ ศศินทร์ และ AIT

อ่านต่อ

เด็กไทยเกือบครึ่งเสี่ยงถูกรังแกบนโลกออนไลน์

ปัญญาสมาพันธ์ฯ เผยผลการวิจัย เด็กเกือบครึ่งถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กให้ทั่วถึง แนะรัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ไข หวั่นเกิดปัญหาทางสังคมร้ายแรง…

อ่านต่อ

การสอบ LAS (Local Assessment System)

การสอบ LAS (Local Assessment System) LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

ตารางสอบ o-net ปี 2554

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553

อ่านต่อ