ทุกห้องมีนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อครู 1 คนอัตราค่าเรียนรวมค่าเอกสาร ดังนี้ (เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. 30 นาที)


ระดับชั้น    ป.1-ป.4    วิชาละ 1,250 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ป.5          วิชาละ 1,350 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ป.6          วิชาละ 1,400 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.1-2       วิชาละ 1,450 บาทต่อ 4 ครั้ง 


               ม.3          วิชาละ 1,550 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.4          วิชาละ 1,600 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.5          วิชาละ 1,650 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.6          วิชาละ 1,800 บาทต่อ 4 ครั้ง


*เมื่อลงทะเบียนเรียน 16 ครั้ง รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%  (แนะนำ)


*กรุณาสอบถามตารางเรียนที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544