นักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อครู 1 คนอัตราค่าเรียนรวมค่าเอกสาร ดังนี้ (เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. 30 นาที)ระดับชั้น    ป.1วิชาละ 1,400 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ป.2-3วิชาละ 1,450 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ป.4วิชาละ 1,500 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ป.5วิชาละ 1,550 บาทต่อ 4 ครั้ง 


               ป.6-ม.1วิชาละ 1,600 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.2วิชาละ 1,650 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.3-ม.4วิชาละ 1,700 บาทต่อ 4 ครั้ง


               ม.5วิชาละ 1,750 บาทต่อ 4 ครั้ง

       ม.6วิชาละ 1,800 บาทต่อ 4 ครั้ง*เมื่อลงทะเบียนเรียน 16 ครั้ง รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%  (แนะนำ)

*เมื่อลงทะเบียนเรียน 32 ครั้ง รับส่วนลดเพิ่มอีก 15%  (แนะนำ)*สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือติดต่อ ได้เเล้ววันนี้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544