นักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อครู 1 คนอัตราค่าเรียนรวมค่าเอกสาร ดังนี้ (เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. 30 นาที)


 ระดับชั้น      อ.1-ป.2    1,100    บาทต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง 


                     ป.3-ป.4    1,200    บาทต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง

                     ป.5-ป.6    1,300    บาทต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง


                     ม.1-ม.3    1,400    บาทต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง


                     ม.4-ม.6    1,500    บาทต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.ครึ่ง
     

*เมื่อลงทะเบียนเรียน 16 ครั้ง รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%


*สอบถามเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือติดต่อ ได้เเล้ววันนี้ที่ 0-2884-9187 ถึง 8 และ 080-596-1544