Logo บ้านวิชากร

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
ชั้น 6 อาคารสำนักงานทาวเวอร์ เอ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขอประกาศว่า


นายอลงกรณ์ แสงสี
รายละเอียด: นายอลงกรณ์ แสงสี ได้พ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


ติดต่อฝ่ายบุคคล โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ที่ connect_bvk@hotmail.com